Tagged in

ốc ăn rêu nerita

ốc ăn rêu nerita không những ăn các loại rêu gây hại trong bể. Mà còn giúp giữ gìn vệ sinh hệ sinh thái bên trong bể thủy sinh hiệu quả hơn. Nếu anh em tình cờ bắt gặp loài ốc Nerita gai này thì hãy hốt ngay em ấy về bể nhà mình