Tagged in

ốc ăn ốc

ốc ăn ốc là tên gọi khác của ốc Helena sát thủ chuyên nghiệp. Chủ nhân chẳng may để các em ốc sinh sản vỡ kế hoạch. Thì ốc ăn ốc Helena sẽ là lựa chọn sáng giá, giải quyết dứt điểm cho 500 anh em.