Tagged in

nuôi tép kiểng sinh sản

nuôi tép kiểng sinh sản. Trong quá trình cho tép kiểng sinh sản, anh em cần quan sát và theo dõi tép kỹ lưỡng, hạn chế tình trạng tép cảnh bị sốc hay thay đổi môi trường một cách đột ngột. Khi nuôi tép, cần đáp ứng những điều kiện về nguồn nước, nhiệt độ trong bể…