Tagged in

nuôi tép cảnh sinh sản

nuôi tép cảnh sinh sản. Chủ nuôi có thể phát hiện ra tép cảnh đang giao phối bằng cách để ý thấy tép đực quấy và cố gắng bám lấy tép cái. Anh em có thể nghĩ chúng đang đánh nhau nhưng thực chất là tép đực đang giao phối với tép cái.