Tagged in

nuôi cá trong bể thủy sinh

nuôi cá trong bể thủy sinh. Nhiều anh em có sở thích nuôi cá trong hồ thủy sinh. Đặt một hồ thủy sinh nuôi cá betta ngay trên bàn làm việc hay trên kệ sách, cũng cực kỳ thú vị.