Tagged in

nuôi cá thòi lòi nước ngọt

nuôi cá thòi lòi nước ngọt cần bỏ vào khúc gỗ, tảng đá, nhánh cây nhân tạo trong bể. Ngoài ra, rải thêm một lớp cát dưới đáy hồ, tạo hang hốc để chúng làm tổ. Khi thay nước, nên giữ lại 1/3 nước cũ tránh làm cá bị sốc.