Tagged in

nuôi cá thòi lòi làm cảnh

nuôi cá thòi lòi làm cảnh. Gần đây dân chơi cá cảnh có thú vui độc lạ mới. Đó là nuôi cá Thòi Lòi trong hồ thủy sinh. Với khả năng hô hấp đặc biệt, chúng có thể trên cạn rất lâu. Đây cũng là điểm khác biệt so với các loài cá cảnh khác.