Tagged in

nuôi cá rồng chung với cá gì

nuôi cá rồng chung với cá gì. Cá hổ dù tương đối khó nuôi và đòi hỏi chế độ chăm sóc kỹ lưỡng. Chủ nhân cũng phải tốn kha khá chi phí. Loài cá hổ được một số anh em dân chơi nhà giàu nuôi cùng với các em cá rồng đắt tiền.