Tagged in

nuôi cá la hán chung với cá trê

nuôi cá la hán chung với cá trê. Cá trê thực chất là loài cá ăn tạp, chuyên ăn thức ăn ở tầng đáy. Chúng còn có thể ăn cả thức ăn thối rữa do cá la hán ăn thừa và lắng đọng ở tầng đáy. Vì thế, nuôi cá la hán chung với cá trê có vẻ khá phù hợp. Mà lại còn giúp cho bể luôn sạch sẽ nữa.