Tagged in

nuôi cá la hán chung với cá lau kiếng

nuôi cá la hán chung với cá lau kiếng. Thì nên chọn cá lau kiếng có kích thước lớn một chút. Kích thước bằng hoặc lớn hơn cá la hán cũng tốt. Mà anh em lựa cá lau kiếng nào bên ngoài trông có vẻ nguy hiểm.