Tagged in

nuôi cá la hán chung với cá chép

nuôi cá la hán chung với cá chép. Cá chép trưởng thành thường có kích cỡ bằng hoặc lớn hơn cá la hán. Mà tính tình cũng hiền lành nên có động tĩnh gì là dzọt lẹ khỏi ranh giới của cá la hán. Em cá chép thì cũng là một lựa chọn cho các anh em.