Tagged in

nuôi cá ít thay nước

nuôi cá ít thay nước có thể là một trong những nguyên nhân gây ra một số bệnh ở cá. Đặc biệt là ở những loài cá ưa nguồn nước chất lượng. Cần thay nước, vệ sinh bể và máy lọc thường xuyên.