Tagged in

nuôi cá hoàng kim

nuôi cá hoàng kim trước tiên cần chuẩn bị một hồ có kích thước tầm 80 cm x 50 cm x 50cm. Thể tích khoảng 60 lít nước. Nhiệt độ thích hợp cho cá hoàng kim là từ 21 đến 24 độ C. Độ pH tầm khoảng từ 6 – 8. Thể tích khoảng 60 lít nước.