Tagged in

nuôi cá dĩa khó không

nuôi cá dĩa khó không Nhiều anh em cho rằng cá đĩa là loại cá cảnh khó nuôi nhất trong các loại cá cảnh nước ngọt. Vì chúng khá nhát và nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng kể cả nhiệt độ.