Tagged in

nuôi cá ba đuôi với cá gì

nuôi cá ba đuôi với cá gì? Nhiều anh em thắc mắc là nuôi cá vàng cá ba đuôi chung với cá gì? Các loài cá vàng chỉ thích hợp nuôi chung với nhau. Lý do là vì các loại cá vàng này đều có chung một số điều kiện, yêu cầu về môi trường sống, nguồn nước, thức ăn và tập tính sinh sản nên có thể chung sống hòa thuận.