Tagged in

nước hồ cá bị vàng

nước hồ cá bị vàng nguyên nhân tại sao? Vệ sinh hồ cá không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nước hồ cá bị đục. Có thể anh em đã bỏ qua việc vệ sinh máy lọc.