Tagged in

những loài cá không nên nuôi chung với cá vàng

những loài cá không nên nuôi chung với cá vàng là cá Ngựa Vằn, cá Bình Tích. Ngoài ra còn có cá Hồng Nhung, cá Sóc Đầu Đỏ, cá Mập Nước Ngọt, cá Thần Tiên, cá Mún Hà Lan, cá Cánh Buồm, cá Tứ Vân Xecan, cá Hồng Cam… Những loài cá này đa số đều có đặc tính rỉa vây nên khả năng cao là chúng sẽ cắn rỉa vây, đuôi của cá vàng.