Tagged in

nhận biết cá bảy màu sắp đẻ

nhận biết cá bảy màu sắp đẻ là quan sát bụng cá cái rất to. Sau khi được thụ tinh thì sẽ xuất hiện một vùng sẫm màu gần hậu môn, gọi là các đốm thai. Đốm thai có thể chuyển sang màu đen đậm hoặc màu nâu sẫm.