Tagged in

nguyên nhân nước hồ cá bị đục

nguyên nhân nước hồ cá bị đục có thể do mật độ cá nuôi quá nhiều trong cùng một bể. Lượng chất thải tiết ra từ các loài cá tỉ lệ thuận với mật độ và số lượng cá nuôi trong hồ.