Tagged in

nguồn gốc cá neon

nguồn gốc cá neon cá Neon là một trong những loài cá có họ với cá chim trắng Characiformes. Cá Neon được nhập vào nước ta từ cuối thập niên 90. Thời gian sau đó, chúng được sản xuất nội địa và cung cấp cho thị trường trong nước.