Tagged in

nerite snail

nerite snail là ốc Nerita. Đây là loài ốc nước lợ, thường sống ở các vùng giao nhau giữa nước biển và nước ngọt. Trong môi trường nuôi dưỡng ở các bể cá, Nerita sẽ sống rất tốt, khỏe mạnh, lại mau ăn chóng lớn.