Tagged in

men vi sinh extra bio

men vi sinh extra bio có công dụng ngăn ngừa một số bệnh thường gặp ở các loài cá, tép cảnh. Thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Đồng thời, diệt các loại rêu xanh, các loại rêu bám gây hại trong bể cá.