Tagged in

men vi sinh cho bể cá

men vi sinh cho bể cá là gì? Men vi sinh tạo ra những vi sinh có lợi. Làm nhiệm vụ xử lý các chất thải, phân của cá. Xử lý các cặn bã, thức ăn dư thừa, giữ cho nguồn nước luôn trong sạch. Tạo điều kiện và môi trường sống tốt nhất cho các loài cá, tép…