Tagged in

macropodus opercularis

macropodus opercularis là cá Lia Thia Đồng. Nếu muốn nuôi loài cá này, anh em nên chuẩn bị thêm một số loại cây thủy sinh, tiểu cảnh. Đặc biệt là các thực vật nổi như bèo, sen, súng… Dưới đáy hồ thủy sinh cũng có thể trang trí thêm khúc cây, đá, sỏi và một lớp cát để tránh làm cá trầy xước.