Tagged in

lướt sóng cùng cá mập trắng

lướt sóng cùng cá mập trắng một nhóm thanh niên đã vô tình lướt sóng cùng cá mập trắng dài hơn 3m. Vùng nước biển chỉ sâu 1,8m và cá mập trắng liên tục bơi bên dưới nhóm thanh niên này.