Tagged in

liễu răng cưa

liễu răng cưa là cây thủy sinh cần chất dinh dưỡng rất ít. Vì thế, anh em hoàn toàn có thể nuôi mà không cần chuẩn bị đất nền hay quá nhiều CO2.. Loại cây này thường được trồng làm cảnh trong hồ thủy sinh.