Tagged in

lavender dumbo betta

lavender dumbo betta loại cá betta này, anh em có thể tìm mua trong các cửa hàng cá cảnh hay đặt mua trên mạng. Thế nhưng, giá thành của những chú betta lavender dumbo đẹp sẽ hơi khó kiếm. Đương nhiên, giá của chúng cũng sẽ nhích lên một chút.