Tagged in

lần đầu nuôi cá sặc gấm

lần đầu nuôi cá sặc gấm nhưng lại cực kỳ dễ nuôi. Chúng thích nghi với môi trường nước trong và tĩnh lặng. Nên các bạn chỉ cần một bể cá nhỏ, thả vài viên sỏi hoặc cát cho đẹp. Không nhất thiết cần bể cá có thác nước hay máy sục đâu, vì chúng thích dòng chảy chậm.