Tagged in

làm gì khi cá mún sắp đẻ

làm gì khi cá mún sắp đẻ. Tốc độ sinh sản của cá mún phải nói là quá nhanh quá nguy hiểm. Khi phát hiện cá mún sắp đẻ, anh em nên cho cá cái vào một hồ nuôi riêng. Sau khi đẻ xong thì bắt cá mẹ ra.