Tagged in

kỹ thuật nuôi cá ông tiên

kỹ thuật nuôi cá ông tiên loài cá này thường sinh sản vào khoảng thời gian đầu tháng 6. Phần bụng của cá cái có vẻ căng trứng và phình to lên, bộ phận sinh dục cũng lồi to hơn trước. Cá thần tiên đực cũng có vây kỳ căng và bộ phận sinh dục lồi to lên.