Tagged in

kỳ nhông nước

kỳ nhông nước nằm trong top những động vật độc đáo và kỳ lạ nhất trên thế giới. Kỳ nhông nước còn được biết đến với một tên khác là Cá khủng long 6 sừng 4 chân. Loài này có khả năng tái tạo phục hồi khó tin. Thậm chí, chuyện phục hồi tủy sống, tim và não cũng không thành vấn đề so với khả năng siêu phàm của loài kỳ nhông nước này.