Tagged in

kinh nghiệm nuôi cá vàng

kinh nghiệm nuôi cá vàng chung với các loại cá khác. Lựa chọn tốt nhất để nuôi chung với cá vàng cá ba đuôi chính là các loài cá có cùng phân loại.