Tagged in

kinh nghiệm nuôi cá tam giác

kinh nghiệm nuôi cá tam giác, chủ nuôi nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của cá tam giác các loại thức ăn tươi sống. Hoặc các loại thức ăn đông lạnh hay các loại thức ăn khô dạng viên. Những loại thức ăn này vừa làm phong phú thực đơn của cá, vừa bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho đàn cá của anh em.