Tagged in

kinh nghiệm nuôi cá tai tượng

kinh nghiệm nuôi cá tai tượng. Cá Tai Tượng đực sở hữu màu sắc rực rỡ. Hai bên mang và đuôi lại thường có màu ánh vàng. Còn cá Tai Tượng cái đa phần màu sắc nhạt và không bắt mắt bằng cá Tai Tượng đực.