Tagged in

Kinh nghiệm nuôi cá sọc ngựa cá ngựa vằn

Kinh nghiệm nuôi cá sọc ngựa cá ngựa vằn. Khi quan sát kỹ, chủ nuôi phát hiện trên cơ thể cá sọc ngựa xuất hiện những vết đốm phát ban. Hoặc xuất hiện một lớp màng mỏng dạng sợi. Những triệu chứng này cho anh em biết là rất có khả năng cá sọc ngựa đã bị nhiễm nấm.