Tagged in

kinh nghiệm nuôi cá sấu hỏa tiễn

kinh nghiệm nuôi cá sấu hỏa tiễn hay còn gọi là cá Phúc Lộc Thọ, cá mỏ vịt, cá nhái đốm, cá láng đốm… Về ngoại hình, chúng có nhiều điểm khá giống với loài cá sấu châu Mỹ. Do đó, một số người có thể nhầm lẫn giữa hai loài này.