Tagged in

kinh nghiệm nuôi cá rồng

kinh nghiệm nuôi cá rồng sống khỏe. Môi trường nước chất lượng và ổn định cũng rất quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ cho cá Rồng Cửu Sừng. Đặc biệt cần thay nước 2 lần/tuần, vệ sinh hệ thống lọc và sục khí thường xuyên.