Tagged in

kinh nghiệm nuôi cá ba đuôi

kinh nghiệm nuôi cá ba đuôi và những sai lầm trong quá trình nuôi cá. Nhiều em cá vàng trong cùng một hồ có kích thước quá nhỏ. Tụi nó sẽ không có thoải mái, thậm chí không có không gian để bơi lội. Có thể từ đó khiến cá bị căng thẳng hay stress.