Tagged in

Kinh nghiệm nhận biết tuổi của cá betta

Kinh nghiệm nhận biết tuổi của cá betta. Chia sẻ với các chiến hữu kinh nghiệm nhận biết tuổi của cá betta để anh em phân biệt cá non hay cá già khi đi mua cá cảnh. Tuy nhiên, cách này chỉ có hiệu quả ở mức tương đối. Phần còn lại phải dựa vào kinh nghiệm nuôi cá và kỹ năng quan sát của các anh em.