Tagged in

Kinh nghiệm điều trị chấn thương sau khi chọi cá betta

Kinh nghiệm điều trị chấn thương sau khi chọi cá betta. Cách ly cá betta ra một hồ riêng biệt. Kế đến, thêm một giọt nước trử trùng để tránh nhiễm trùng cho cá. Trường hợp cá chỉ bị xây xát nhẹ, chủ nuôi có thể nuôi riêng lẻ một thời gian. Khi bình phục thì có thể để vào hồ lại như lúc đầu.