Tagged in

Các loại cá nuôi chung với cá betta

Các loại cá nuôi chung với cá betta. Theo kinh nghiệm từ Cacanhmini, nếu hồ nuôi của bạn có kích thước khá nhỏ thì chỉ nên nuôi một mình em cá betta duy nhất mà thôi. Thể tích hồ vào khoảng 38 lít nước, gấp đôi hồ 19 lít nước, hoặc còn to hơn nữa. Anh em có thể xem xét và tham khảo nuôi thêm một số loài cá khác. Chẳng hạn như cá chuột, cá mây trắng, cá tam giác…

Menu