Tagged in

cá betta sống chung với cá nào

Cá betta sống chung với cá nào? Cacanhmini.com gợi ý cho bạn một số loại cá thân thiện. Chẳng hạn như cá Mây Trắng, cá Chuột, cá Tỳ Bà Bướm, cá Tam Giác…