Tagged in

bèo nhật

bèo nhật hay còn được gọi là Limnobium laevigatum họ Hydrocharitaceae. Loài này được Heine mô tả khoa học đầu tiên năm 1968.