Tagged in

bệnh ở cá chuột

bệnh ở cá chuột là những bệnh thường gặp ở loài cá chuột dọn bể. Tùy vào những cá thể khác nhau nên có biểu hiện bệnh khác nhau. Nên chú ý quan sát chúng.