Tagged in

bệnh ở cá bình tích

bệnh ở cá bình tích thường gặp như nấm ký sinh rối loạn tiêu hóa. Các anh em nên để ý đến chế độ dinh dưỡng của các chú bình tích. Dàn lọc bể cá nữa nhé.