Tagged in

bệnh ký sinh trùng ở cá đĩa

bệnh ký sinh trùng ở cá đĩa làm cá ngứa ngáy hay cọ sát vào thành hồ. Ngoài ra chúng còn cọ sát vào các tiểu cảnh nếu có trong hồ. Cần điều trị sớm nay.