Tagged in

bệnh đục mắt ở cá đĩa

bệnh đục mắt ở cá đĩa do nấm có hại phát triển bên trong mắt cá. Cần điều trị nay để tránh cá chết. Vì mắt là nơi trọng yếu của cá.